Hubungan Bahasa Aceh Dengan Bahasa Melayu

Untuk bentuk pdf silakan unduh di Docstoc.

BUNYI HIDUP

1.  Bunyi /a/ menjadi /euë/

Contoh:

Bahasa Melayu Bahasa Aceh
Akhiran
Akar Ukheuë
Biar Biyeuë
Bilal* Bileuë
Halal* Haleuë
Ikhtiar* Ékeutieuë
Layar Layeuë
Pagar Pageuë
Tawar Tabeuë
Tengahan
Bilang Bileuëng
Dahan Dheuën
Empat Peuët
Heran Hireuën
Hutan Uteuën
Limpan Limpeuën
Orang Ureuëng
Papan Papeuën
Pedang Peudeuëng
Pelepah Peuleupeuëk
Sifat* Sipheuët
Tulang Tuleuëng
Udang Udeuëng

Continue reading →

Makanan

BUAH-BUAHAN = BOH KAYÈË


Buah apa yang paling kamu suka?

Boh peuë nyang paléng kagalak?


Saya paling suka buah jambu.

Lôn paléng galak boh jambèë.


Kalau kamu buah apa?

Meunyo kah boh peuë?


Kalau saya buah pepaya.

Meunyo lôn boh peuték.


Eh, kau petik mangga dulu!

Hay, kapot boh mamplam lèë!


Continue reading →