Kata Ganti Orang dalam Bahasa Aceh

Berikut tabel kata ganti orang dalam bahasa Aceh

Bahasa 

Indonesia

Bahasa Aceh Ket.
BentukBebas Imbuhan
Aku Kèë ku-/-ku(h) Biasa/Kasar
Saya Lôn lôn-/-lôn Halus
Ulôn lôn-/-lôn Lebih halus
Lôn tuwan lôn-/-lôn Sangat halus
Ulôn tuwan lôn-/-lôn Paling halus
Kita (Geu)tanyoë ta-/-teu(h) Biasa
Kami Kamoë meu-/-meu(h) Biasa
Kau Kah ka-/-keu(h) Biasa/Kasar
Kamu Gata ta-/-teu(h) Halus
Anda Droëneu(h) neu-/-neu(h) Sangat halus
Kalian Awak kah ka-/-keu(h) Biasa/Kasar
Awak gata ta-/-teu(h) Halus
Awak droëneu(h) neu-/-neu(h) Sangat halus
Dia Jih ji-/-ji(h) Biasa/Kasar
Beliau Gop nyan geu-/-geu(h) Halus
Droëneu(h) nyan neu-/-neu(h) Sangat halus
Mereka Awak nyan ji-/-ji(h) Biasa/Kasar
Ureuëng nyan geu-/-geu(h) Halus
Gop nyan geu-/-geu(h) Halus
Droëneu(h) nyan neu-/-neu(h) Sangat halus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading →