Beranda > Artikel > Ejaan Bahasa Aceh

Ejaan Bahasa Aceh

Ejaan yang saya pakai disini merupakan modifikasi dari Ejaan Bahasa Aceh yang Disempurnakan 1980. Modifikasi yang saya lakukan ini bukanlah suatu bentuk ketidakpatuhan saya terhadap para ahli bahasa yang telah bersusah payah merumuskannya, melainkan ini adalah bentuk ejaan yang saya pandang lebih benar MENURUT saya yang bukan berlatar belakang ilmu kebahasaan. Ini saya lakukan mengingat, sampai saat ini belum ada kesepakatan akhir mengenai bentuk ejaan bahasa Aceh. Saat ini terdapat beberapa ejaan bahasa Aceh yang dipakai, yaitu:

 1. Kelompok Ejaan Unsyiah
 2. Kelompok Gerakan Aceh Merdeka
 3. Ejaan Ayah Panton

BUNYI HIDUP TUNGGAL

A a Seperti a dalam kata dada, jaja, kata, raba, saya, tata dan lain-lain. Contoh: arôn (cemara), keubah (simpan), na[1] (ada)

I i Seperti i dalam kata bibi, pipi, sisi, titi dan lain-lain. Contoh: inong (perempuan), lino (mimisan), hi (mirip)

U u Seperti u dalam kata cucu, kuku, susu dan lain-lain. Contoh: unoë (lebah), lut (luka), bu (nasi)

É é Seperti é dalam kata kece, kere, kue, lele dan lain-lain. Contoh: éh (tidur), jéh (itu), baté (kira)

E[2] e Seperti e dalam kata belum, kepala, serang, terang dan lain-lain. Contoh: e (hai), len[3] (padam), le[4] (banyak)

È è Seperti è dalam kata besok, kepang, perak, sepak, seret dan lain-lain. Contoh: èk (tahi), bèk (jangan), nè (asal)

EU eu Tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Bagi, yang baru belajar bahasa Aceh cukup melafalkannya seperti huruf e. Contoh: eu (lihat), beun[5] (tembolok), beu (biar)

O o Seperti o dalam kata borok, coba, kolak, orang, sopan dan lain-lain. Contoh: ok (bual), soh (kosong), ho (ke mana)

Ö ö Tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Bagi yang baru belajar bahasa Aceh cukup melafalkannya seperti huruf o. Contoh: ? mantöng[6] (masih) beu’ö[7] (malas)

Ô ô Seperti o dalam kata bobo, foto, koko, soto, tato dan lain-lain. Contoh: ôk (rambut) sôh (meninju) rô (tumpah)

BUNYI HIDUP TUNGGAL SENGAU

‘A ‘a Contoh: ‘ap (makan) s‘ah[8] (membisik) ?

‘I ‘i Contoh: ‘icha (isya) ? ch‘i (bunyi desing)

‘U ‘u Contoh: ‘u (bunyi deru) ? ?

‘È ‘è Contoh: ‘èt (pendek) ch‘èk (kecil) pa‘è (tokek)

‘EU ‘eu Contoh: ‘eui (merayap) h‘euh (nih) ?

‘O ‘o Contoh: ‘oh (tahu) s‘oh (merasuk) ch‘oë (sengau)

‘Ö ‘ö Contoh: ? ? ?

BUNYI HIDUP RANGKAP

IË ië Contoh: iët (nama ikan), biëng (kepiting), sië (daging)

UË uë Contoh: uët (gosok), buëng ( rawa), buë (kera)

ÈË èë Contoh: èëlia (aulia), tèëbat (taubat), asèë (anjing)

EUË euë Contoh: euë (mandul), beuët (baca), pleuë (gosok)

OË oë Contoh: oë (ungkit), bloë (beli)

BUNYI HIDUP RANGKAP SENGAU

‘ÈË ‘èë Contoh:

‘IË ‘ië Contoh:

‘UË ‘uë Contoh: ‘uë (membajak), s‘uëb (paru)

Catatan:

Ë ë Bukan bunyi tunggal. Tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Lebih kurang dibaca seperti bunyi /a/ pada kata kampuang dalam bahasa Minang, hanya saja diganti dengan bunyi /e/. Bagi yang baru belajar bahasa Aceh, huruf ini dapat diabaikan.

Contoh: — èëlia[9] (aulia) troë (kenyang)

BUNYI MATI

B b Contoh: ba (bawa), sibu (siram), ranub (sirih)

C c Contoh: cuë (curi), cicém, (burung)

D d Contoh: da (kakak), adèë (jemur)

G g Contoh: go (gagang), cagok (lawak)

H h Contoh: ho (ke mana), caheuëng (tonggos), soh (kosong)

J j Contoh: ju (didih), pajôh (makan)

K k Contoh: ka (sudah), paké (bertengkar), bak (pada)

L l Contoh: le (banyak), seulah (trik)

M m Contoh: mè (bawa), leumah (tampak), rhom (lempar)

N n Contoh: na (ada), seunak (sesak), lôn (saya)

NG ng Contoh: nga (beringin), bangai (bodoh), wéng (kayuh)

NY ny Contoh: nyan (itu), rinyah (becek)

P p Contoh: peuë (apa), lapèë (lumpuh), kap (gigit)

R r Contoh: rô (tumpah), sira (garam)

S s Contoh: su (suara), pasi (pantai)

T t Contoh: toë (dekat), mita (cari), lut (luka)

W w Contoh: woë (pulang), riwang (kembali)

Y y Contoh: yu (suruh), payéh (pepes), sapai (lengan)

Bunyi /f/, /q/, /v/, /x/ dan /z/ tidak terdapat dalam bahasa Aceh. Bunyi /f/ hanya terdapat pada sebagian dialek.

Berbeda dengan bahasa Melayu, bahasa Aceh tidak memiliki kata-kata yang berakhiran dengan bunyi /l/, /r/, /s/ dan /w/.

Juga tidak memiliki kata-kata yang berakhiran dengan huruf c, d, g, j dan ny.

BUNYI MATI RANGKAP

BH bh Contoh: bhuëk (tenggelam) —

BL bl Contoh: blië (melotot) —

BR br Contoh: bruëk (tempurung) subra (ribut) —

CH ch Contoh: choë (alasan) keuch‘ak (geniter) —

CR cr Contoh: crah (retak) peucrok (mengejar) —

DH dh Contoh: dhiët (bagus) —

DR dr Contoh: drop (tangkap) kadra (belanak) —

GH gh Contoh: ghuën (kental) —

GL gl Contoh: gla (licin) —

GR gr Contoh: gr‘am (gemas) —

JH jh Contoh: jhô (mendorong) —

JL* jl Contoh: jluëh (rusa) —

JR jr Contoh: jroh (baik) —

KH kh Contoh: kha (perkasa) jakhap (terkam) —

KL kl Contoh: klik (berteriak) beuklam (semalam) —

KR kr Contoh: kruëng (sungai) sikrôp (sekerup) —

LH lh Contoh: lhat (menggantung) —

MB* mb Contoh: mbông (sombong) —

MP* mp Contoh: mpèë (empu) —

NC* nc Contoh: ncông (di atas) —

ND* nd Contoh: ndië (nama takaran) —

NDR* ndr Contoh: ndrop —

NGG* ngg Contoh: nggang (enggang) —

NJ* nj Contoh: njèë —

NYH* nyh Contoh: nyhèh (sekam) —

PH ph Contoh: pho (terbang) kaphé (kafir) —

PL pl Contoh: pluëng (lari) kaplat (keparat) —

PR pr Contoh: proh (memecahkan) —

RH* rh Contoh: rhah (mencuci) —

SH* sh Contoh: sh‘ah (membisik) —

SR* sr Contoh: srah (mencuci) —

TH th Contoh: thô (kering) bathom (beban) —

TR tr Contoh: troë (kenyang) bétra (bahtera) —

Catatan:

* Tidak pada semua dialek

Bunyi mati rangkap /mb/, /mp/, /nc/, /nd/, /ngg/ dan /nj/ tidak terdapat pada beberapa dialek, sehingga pada kata-kata yang memakai bunyi di atas, selalu didahului bunyi /eu/, sehingga:

mbông —> eumbông

mpèë —> eumpèë

ncông —> euncông

ndië —> eundië

nggang —> eunggang

njèë —> eunjèë

Bunyi mati rangkap /ndr/ saya peroleh dari Saudara Fadli Rais dari Peureumbeuë, Acèh Barat. Dalam Kamus Bahasa Aceh-Indonesia terbitan Balai Pustaka, tidak menyebutkan adanya bunyi ini, demikian pula untuk bunyi mati rangkap /sh/. Sedangkan bunyi mati rangkap /nyh/, pada dialek lainnya hanya berupa /ny/.

Perlu diketahui bahwa kata-kata yang berbunyi mati rangkap /mb/, /mp/, /nc/, /nd/, /ndr/, /ngg/, /nj/, /nyh/ dan /sh/, sangat terbatas jumlahnya dalam bahasa Aceh.

Bunyi mati rangkap /sr/ hanya terdapat pada dialek Banda, sedangkan pada dialek lainnya berupa bunyi mati rangkap /rh/. Jumlah kata-kata yang berbunyi mati rangkap ini juga tidak banyak jumlahnya.

Walaupun tidak semuanya, bunyi mati rangkap /jl/ berasosiasi dengan bunyi mati rangkap /gl/ pada dialek lainnya. Bunyi mati rangkap /gl/ lebih luas penyebarannya.

Untuk bentuk pdf bisa dilihat di sini: Ejaan Bahasa Aceh


[1] Pada dialek Banda: nö.

[2] Tidak dijumpai pada dialek Aceh Selatan (menurut Irwanto dari Kandang, Kluet Selatan) dan Banda, kecuali pada kata “le” (banyak), itupun pada dialek Lhong Raya diucapkan “lô”. Fonem /e/ pada dialek-dialek ini berubah menjadi /ô/.

[3] Pada dialek Banda: lôn.

[4] Pada dialek Lhong Raya: lô (wawancara dengan Cut Munandar dari Lhong Raya).

[5] Pada dialek lainnya: beum.

[6] Pada dialek Banda dan Aceh Selatan (Irwanto Kandang): mantong.

[7] Pada dialek Banda, Laweueng (wawancara dengan Hidayat) dan Aceh Selatan: beu’o.

[8] Pada dialek Seulimeum: sh‘ah. Pada dialek lainnya: s‘aih.

[9] Pada dilake lainnya: olia.

Kategori:Artikel
 1. 1 Juni 2009 pukul 14:57

  saleum…
  meungnyoe takalon phonetik2 bhasa Aceh nyan bunoe.. cukop get.. tapi lagee lon ureng Meulaboh pakribhan hana tapeugot macam2 lafal pengucapan dialekjih.. teurimoeng geunaseh..

  Lon hawa that pajoh sate Matang..

  Lon Tuan..

 2. UBIT ALDANIS
  3 Juni 2009 pukul 13:35

  Saya mau menulis kata-kata promosi untuk usaha keluarga saya dalam bahasa aceh.
  apakah ada yang bisa bantu saya ?

 3. UBIT ALDANIS
  3 Juni 2009 pukul 14:27

  Bung Vendri bisa bantu saya terjemahkan kata2 dibawah ini ke bahasa aceh ?

  SEDANG BEPERGIAN KE PEUREULAK ?
  ATAU DALAM PERJALANAN KE ACEH ?
  ADA

  WISMA KELUARGA
  UNTUK ANDA BERISTIRAHAT
  BERSIH – AMAN – NYAMAN

  JALAN PEGADAIAN – PEUREULAK
  DEKAT TERMINAL BUS DAN PASAR
  FASILITAS :
  KIPAS ANGIN, HANDUK BERSIH, KAMAR MANDI
  PESAN MAKANAN, CUCI PAKAIAN.

 4. 6 Juni 2009 pukul 00:52

  @ Vendri

  Hana muphôm-lôn meukeusud droën . . .

 5. UBIT ALDANIS
  7 Juni 2009 pukul 06:02

  maksudnya saya mau promosikan losmen saya tsb dengan bahasa atau tulisan aceh yang benar … jadi saya minta bantuan dari bang Admin untuk menterjemahkan tulisan saya tersebut … bisa kan bang ?

 6. 7 Juni 2009 pukul 11:35

  @ Ubit Aldanis

  Saya lagi ujian nih. Nanti ya, in syaa Allaah hari kamis.

 7. UBIT ALDANIS
  8 Juni 2009 pukul 07:15

  teurimoeng geunaseh sebelumnya bang.

 8. 13 Juni 2009 pukul 10:32

  lon kaleuh tuleh 3 boh judul tulisan Aceh. kiban cara lon kirem u blok ejaan bahasa Aceh nyo. neukirem email lon.Hamdani mulya.

 9. UBIT ALDANIS
  15 Juni 2009 pukul 20:27

  bang, kiban ata lon, kah jadeh bang ?

 10. 12 Juli 2009 pukul 19:41

  nyompat na lagoe bhah bahsa Acèh, lôn piké hana ureueng nyang posting lom bhah nyoe…

 11. HPA
  14 Juli 2009 pukul 07:29

  (NJ* nj Contoh: njèë —)
  kok masih memakai konsonan lama? apa Aceh itu baru Aceh kalau memakain ejaan jaman batu?

  CH ch Contoh: choë (alasan) keuch‘ak (geniter) —
  Ini juga sebenarnya tidak ada dalam huruf Aceh/Indonesia, ini huruf Asing, dalam bahasa Aceh dan bahasa Indonesia diganti menjadi SY sy, contohnya geusyik bukan geuchik, syik bukan chik…

  NC* nc Contoh: ncông (di atas) —
  Konsonan ini juga belum pernah saya temukan. Saran saja, jika ingin memperkaya bahasa itu bagus, tapi jangan aneh-aneh yang justru nantinya membingungkan.

  Selama ini yang saya lihat hampir semua penulis dalam Bahasa Aceh merasa yang paling bisa cuma dia, paling benar, jadinya tidak ada standar baku…
  Jadi kalau selama ini sibuk mengusulkan wikipedia Aceh, saya rasa bakalan kacau balau, ureueng teumuléh mantöng hana standar, galak-galak droe…

  Sorry agak mengkritik, tapi saya juga mengucapkan ribuan terimakasih atas berbagi pengetahuan langka ini…

  Aduen, keep it up…

  thanks…

 12. 18 Juli 2009 pukul 22:49

  assalamualaikum. loen mau belajar bhasa aceh sih! gimana ya. loen nyoe bukan urang aceh tapi that suka aceh. seulamat meusahbat.

 13. 30 Juli 2009 pukul 15:19

  LOEN KEUNEUK MEUREUNOE LOM TENTANG BAHASA ACEH. TERUTAMA TENTANG SINTAKSI, FONOLOGI, WACANA, TATA ISTILAH DAN EJAAN YANG NA DALAM BAHASA ACEH, SERTA SEMANTIK. KARENA UNTUK MEUREUMPOK BUKU BAHASA ACEH YANG MEMBAHAS TEUNTANG MASALAH MANDUMNYAN CUKOP SUSAH. NEU TULONG KIREM JAWABAN JIH U EMAIL LON BEH. TERIMONG GEUNASEH ATEUH JAWABAN JIH.

 14. LUQ09
  3 Agustus 2009 pukul 13:08

  Siapa aja , ajarin saya bahasa Aceh lah, lewat YM juga boleh!!!

  di lucky_trezegol@yahoo.co.id!!!!

  Ditunggu ketersediaannya!

 15. 10 Agustus 2009 pukul 15:07

  @ Ubit Aldanis,

  Mohon maaf karena sudah sangat terlambat balasannya, soalnya saya sedang sibuk sekali, baru sekarang sempat, inipun saya sempat-sempatkan, harap maklum.

  Terjemahannya dengan bahasa Aceh ‘modern’ (yang dipahami semua orang, bukan dalam bahasa Aceh yang asli):

  Teungöh neujak u Peureulak?
  Atawa na neujak u Acèh?
  Na

  Wisma Keuluarga
  bak neupiyôh
  Gléh – Aman – Nyaman

  Jalan Pegadaian – Peureulak
  Toë terminal moto bôh ngön peukan

  Fasilitas:
  Kipah angèn, andôk gléh, kama manoë
  peusan makanan, rhah bajèë

  Catatan:
  Berikut adalah bahasa Aceh yang asli:
  Handuk : Ija paweuë
  Fasilitas : Seudia (Ind: kemudahan)
  Kamar mandi : mon
  Makanan : Meunakeuën

 16. ubit aldanis
  14 Agustus 2009 pukul 10:48

  abangku Admin,
  Terima kasih banyak bang.
  Tulisan tsb akan saya cetak di kartu nama.
  Losmen akan kami buka dalam waktu dekat ini dan abang akan saya kabari.
  Kalau abang singgah ke Perlak silahkan mampir.
  Salam
  Ubit Aldanis

 17. 17 September 2009 pukul 14:34

  Wa ‘alaykum salaam wr. wb.

  Silakan cari di internet mengenai bahasa Aceh. Saya rasa sudah cukup banyak tulisan mengenai bahasa Aceh di internet.
  Supaya mudah belajarnya, cari teman yang bisa bahasa Aceh.

  Memangnya Ria orang mana? 😕

 18. 27 Oktober 2009 pukul 17:22

  Nyoë pat ci neu’eu:

  Aceh Books

 19. 28 Oktober 2009 pukul 20:29

  koek lee ka komentar
  loeng hana loeng teupu peugah lee….
  kakeuh lah……

 20. ana
  21 Desember 2009 pukul 18:21

  salam..
  boleh saya tanya bagaimana untuk mendapatkan kamus aceh ke bahasa melayu?
  saya cuba untuk blajar bahasa aceh.

 21. 24 Desember 2009 pukul 23:36

  Silakan cari di Google: Download Kamus Bahasa Aceh

 22. ezihaili
  28 Desember 2009 pukul 11:48

  kalo Boh’SiSaBang… itu bahasa aceh bukan sih? apa kira2 artinya?

 23. afikri
  10 Januari 2010 pukul 17:15

  teurimeng geunaseh beurayek2!
  nyan jeut keu acuan kiban ta tumuleh lam basa aceh.

 24. 15 Januari 2010 pukul 12:10

  Ezihaili/ Ga tau saya . . .

 25. azman yang
  6 Mei 2010 pukul 22:08

  saya nak belajar bahasa aceh sebab ada banyak saudara aceh tinggal di kampung saya, selangor malaysia

 26. 27 September 2010 pukul 09:35

  klo ane cuma faham terimong geunaseh xixixi klo dalam bahasa jawa artinya matur nuwun bahasa indonesia terima kasih.

 27. abang hassimsah
  6 Oktober 2010 pukul 18:26

  Salam ukhwah..
  boleh tak sesiapa tolong saya translate dalam bahasa melayu atau indonesia senikata lagu madu meuracon nyanyian sopan sofyan. terima kasih

 28. 26 Oktober 2010 pukul 23:52

  abg hassimsah/ ada liriknya???

 29. nita
  3 Januari 2012 pukul 13:38

  kalo bisa tolong donk
  contoh dari semantik dalam bahasa aceh

 30. Fahmi Kubra
  24 Februari 2012 pukul 18:50

  sy orang banjar tp pengen belajar bhs aceh, mudah2an bisa mengikuti dgn sabar

 31. 27 Februari 2012 pukul 13:04

  @Fahmi Kubra: Salam sabarataan.. 🙂

 32. 27 Februari 2012 pukul 13:13

  @nita: Semantik itu apa ya? 😛
  Mungkin bisa langsung dibaca buku-buku yang bisa diunduh di sini. Salah satunya buku Mark Durie..

 33. Anonim
  14 November 2012 pukul 19:28

  apa arti kata ini ” bek khem hai ngen nyan kehidupan. tlg. thx

 34. 18 November 2012 pukul 03:01

  bek = jangan
  khem = tertawa
  hai = ?
  ngen = dengan
  nyan = itu

 35. alex
  26 Juni 2013 pukul 19:44

  websep saket .mekilah lidah bak ta baca.#pu hana urueng laen yg jet terjemah bhasa aceh.

 36. Taruno Sastro
  29 September 2013 pukul 10:38

  Menurut sy, demi mudah nya blajar b.aceh, yg pen ting hurup hidup a.e.i,o,u dg ber macam2 ucapan, sprti yg tlah dijelaskan diatas itu dulu. Supaya ba nyak peminat blajar

 37. 5 April 2014 pukul 17:46

  bingung ane nih bacanya dan belajar bhs aceh 🙂

 38. 9 Juli 2014 pukul 10:37

  asslmualikum..
  bgi ureung aceh ajari lon bhsa aceh

 39. 15 November 2014 pukul 19:07

  Apa pu siapa soe

 40. Risma
  18 November 2015 pukul 12:02

  Saya ingin bisa bahasa aceh… Siapa aja yg mau mengajarkan bahasa aceh ke saya.. Tolong keikhlasannya
  Ini pin BBM saya.. 560C0B8D
  Trimakasih banyak sebelomnya

 41. m nasir
  11 April 2016 pukul 11:53

  kenapa gak di kasih doa bajasa aceh

 42. m nasir
  11 April 2016 pukul 11:55

  kok gitu

 43. 1 Desember 2016 pukul 14:16

  Assalamualaikuom Warahmatillahi Wabarakatuhu. Nyoe na bahasa nyang meunuroet lon tuan dabel arti jih saboh kata tapi na dua art ” baroeh ” 1. arti jih di yup. 2. artijih arah mata angen. kiban meu neurot ureung droeneuh syedara-syedara lon man mandum..?

 44. juli
  31 Desember 2016 pukul 09:10

  Yg mau mengajarkan saya bahasa aceh. Tolong chat saya di line @julianirahman
  Saya org bdg yg pingin bljr bhs aceh

 45. 30 Maret 2017 pukul 20:44

  Barôh maknajih utara, lé ureueng jameun na geupakek sit bak posisi di miyub saweub mēnyô ta kalen bak arah mata angen beutoi u miyub, utara=tunông di ateueh, timu blah wie dan barat blah uneuen. Makajih na sit geukheun barôh nyan di miyub

 1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: