Awalan pa-, sa- dan tu-

Imbuhan ini hanya dapat dipasangkan dengan 14 kata istimewa berikut ini.

I. Awalan Pa-

Awalan pa- berfungsi sebagai kata bantu tanya.

Contoh:

Pa + Ban                –>       Paban              (bagaimana)

Pa + Dit                 –>       Padit                (seberapa dikit = berapa)

Pa + Dum              –>       Padum             (seberapa banyak = berapa)

Pa + Ho                 –>       —

Pa + Jan                 –>       Pajan               (kapan)

Pa + Kön               –>       Pakön              (kenapa)

Pa + Kri                 –>       Pakri                (bagaimana)

Pa + Nè                  –>       Panè                (dari mana)

Pa + ‘Oh                –>       Pa‘oh               (sejauh mana)

Pa + Pat                 –>       —

Pa + Peuë              –>       —

Pa + Ri                   –>       —

Pa + Soë                 –>       —

Pa + Töh                –>       —

Continue reading →

Imbuhan dalam Bahasa Aceh

Apabila kita abaikan bentuk-bentuk imbuhan kata ganti yang telah kita bahas sebelumnya, maka jumlah imbuhan dalam bahasa Aceh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah imbuhan yang ada dalam bahasa Indonesia. Juga imbuhan dalam bahasa Indonesia lebih rumit dibandingkan dengan imbuhan dalam bahasa Aceh.

Bila dalam bahasa Indonesia dijumpai bentuk imbuhan yang menyatakan pelaku (awalan pe-) atau dalam bahasa Arab disebut faa‘il, maka dalam bahasa Aceh tidak dikenal imbuhan untuk menyatakannya. Juga tidak dijumpai bentuk imbuhan yang sepadan dengan imbuhan pe- -an, per- -an dan ke- an. Demikian pula halnya dengan akhiran, tidak dijumpai dalam bahasa Aceh.

Sehingga permasalahan utama dalam penerjemahan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Aceh adalah bagaimana cara menerjemahkan ketiga gabungan imbuhan di atas, yaitu pe- -an, per- -an dan ke- -an. Misalkan bagaimana menerjemahkan kata penyatuan, persatuan dan kesatuan.

Untuk permasalahan ini, akan kita bahas dalam tulisan tersendiri.

AWALAN

I. Awalan Meu-

Awalan meu- memiliki makna yang hampir sama dengan awalan ber- seperti dalam bahasa Indonesia. Awalan ­meu- berubah menjadi mu- apabila berjumpa dengan kata berawalan huruf /b/, /m/, /p/ dan /w/. Perubahan ini tidak terdapat pada semua dialek. Beberapa dialek tetap mempertahankan bentuk aslinya.

Continue reading →

Kata Ganti Orang dalam Bahasa Aceh

Berikut tabel kata ganti orang dalam bahasa Aceh

Bahasa 

Indonesia

Bahasa Aceh Ket.
BentukBebas Imbuhan
Aku Kèë ku-/-ku(h) Biasa/Kasar
Saya Lôn lôn-/-lôn Halus
Ulôn lôn-/-lôn Lebih halus
Lôn tuwan lôn-/-lôn Sangat halus
Ulôn tuwan lôn-/-lôn Paling halus
Kita (Geu)tanyoë ta-/-teu(h) Biasa
Kami Kamoë meu-/-meu(h) Biasa
Kau Kah ka-/-keu(h) Biasa/Kasar
Kamu Gata ta-/-teu(h) Halus
Anda Droëneu(h) neu-/-neu(h) Sangat halus
Kalian Awak kah ka-/-keu(h) Biasa/Kasar
Awak gata ta-/-teu(h) Halus
Awak droëneu(h) neu-/-neu(h) Sangat halus
Dia Jih ji-/-ji(h) Biasa/Kasar
Beliau Gop nyan geu-/-geu(h) Halus
Droëneu(h) nyan neu-/-neu(h) Sangat halus
Mereka Awak nyan ji-/-ji(h) Biasa/Kasar
Ureuëng nyan geu-/-geu(h) Halus
Gop nyan geu-/-geu(h) Halus
Droëneu(h) nyan neu-/-neu(h) Sangat halus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading →