Di Pasar

27 Februari 2012 10 komentar

Padum sikilo Bang?

Berapa sekilo Bang?

 

Campli padum si‘on Bang?

Cabe berapa satu ons Bang?

 

Siplôh ribèë Dék.

Sepuluh ribu Dek.

 

Meuh‘ai that lagoë!

Mahal sekali kok!

 

Nyan cit ka dum nan Dék.

Memang udah segitu Dek.

Baca selengkapnya…

Kategori:Percakapan

Hubungan Keluarga

20 Maret 2011 31 komentar

Ayah               : Ayah, Yah, Abi, Abôn, Waléd, Pak, Ku/Du

Ku dan Du (tergantung dialek) adalah bahasa Aceh asli. Sayangnya sekarang panggilan tersebut sudah dianggap kasar. Abi, Abôn, Waléd adalah pengaruh bahasa Arab.

Kakek       : Chik, Nèk, Yah Nèk, Nèk Ayah, Abu Nèk, Tu, Du Ha dll
Kakek Buyut : Chik Tu dll
Ibu         : Mak, Ma, Mi, Nyak
Nenek       : Nèk, Mi Syik, Nèk Nyak dll
Nenek Buyut : Nèk Tu dll

Baca selengkapnya…

Kategori:Kosa Kata

Kata Kerja

20 Maret 2011 16 komentar

B

Beudöh / Beudoh : Bangun

Beu’et / Beu’ôt : Angkat

Beuët / Baca : Baca

Bleuët : Buka mata

Blië : Mempelototi

 

C

Cang : Mencincang

Ceuë : Mencoret

Cicèp : Mencicipi

Cök / Cok : Ambil

Côm : Mencium

Cr‘ah : Menumis

Creuë : Memangkas

Cucô : Membilas

 

Baca selengkapnya…

Kategori:Kosa Kata

Tajwid dalam Bahasa Aceh

20 Januari 2011 17 komentar

Ternyata Bahasa Aceh ada tajwidnya juga! Anda mungkin tidak percaya dengan omongan saya, tapi dalam Bahasa Aceh memang bettul-bettul ada tajwid, yaitu HUKUM IKHFA’ dan IQLAB. Tak caye, sila tengok!

Ikhfa’

Orang-orang Aceh tidak sadar kalau dalam Bahasa Aceh ada hukum Ikhfa’. Dalam ilmu tajwid Ikhfa’ adalah setiap nun mati (bunyi /n/) atau tanwin (juga bunyi /n/) berjumpa dengan huruf-huruf tertentu maka akan dibaca samar-samar. Dalam bahasa Aceh pun ada! Perhatikan:

Baca selengkapnya…

Kategori:Artikel

Nama-nama Arab dalam Lidah Aceh

20 Januari 2011 5 komentar

Berikut adalah nama-nama Bahasa Arab menurut pengucapan lidah orang Aceh.

Nama-nama nabi dan rasul:

Nama Nabi Bahasa Aceh
Lengkap Singkatan
Adam Adam
Idris Ideurih Deurih, Rih
Nuh Noh
Hud Hôd
Saleh Salèh
Ibrahim Ibrahim Brahim
Luth Lôt
Ismail Iseuma‘è Ma‘è
Ishak Iseuhak Seuhak
Yakub Yakôb Akôp
Baca selengkapnya…
Kategori:Artikel

Lagu Aceh 2

27 Oktober 2010 9 komentar

Santai lagi…

Silakan menikmati…

Liza Aulia – Keuneubah Endatu

Baca selengkapnya…

Kategori:Hiburan

Awalan pa-, sa- dan tu-

27 Oktober 2010 21 komentar

Imbuhan ini hanya dapat dipasangkan dengan 14 kata istimewa berikut ini.

I. Awalan Pa-

Awalan pa- berfungsi sebagai kata bantu tanya.

Contoh:

Pa + Ban                –>       Paban              (bagaimana)

Pa + Dit                 –>       Padit                (seberapa dikit = berapa)

Pa + Dum              –>       Padum             (seberapa banyak = berapa)

Pa + Ho                 –>       —

Pa + Jan                 –>       Pajan               (kapan)

Pa + Kön               –>       Pakön              (kenapa)

Pa + Kri                 –>       Pakri                (bagaimana)

Pa + Nè                  –>       Panè                (dari mana)

Pa + ‘Oh                –>       Pa‘oh               (sejauh mana)

Pa + Pat                 –>       —

Pa + Peuë              –>       —

Pa + Ri                   –>       —

Pa + Soë                 –>       —

Pa + Töh                –>       —

Baca selengkapnya…

Kategori:Tata Bahasa

Pengaruh Bahasa Bante Terhadap Bahasa Aceh

27 Oktober 2010 7 komentar

Penduduk asli Aceh adalah suku Bante. Dalam buku Aceh Sepanjang Abad yang ditulis oleh Mohammad Said disebutkan bahwa suku ini serumpun dengan penduduk asli semenanjung Malaysia yaitu Orang Asli. Bahasa Orang Asli termasuk dalam kelompok bahasa Mon-Khmer yaitu salah satu cabang dari rumpun bahasa Austro-Asia. Termasuk juga dalam bahasa Mon-Khmer adalah bahasa penduduk Kepulauan Nikobar di utara Pulau Weh yang kini bagian dari negara India. Namun demikian bahasa Aceh tidak termasuk dalam kelompok bahasa Mon-Khmer, tetapi termasuk dalam kelompok bahasa Aceh-Cam yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Ada hal yang menarik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti asing yaitu Paul Sidwell. Ia menemukan bahwa ada banyak kata-kata dalam bahasa Aceh yang seakar dengan kata-kata bahasa Mon-Khmer tetapi kata-kata ini tidak dijumpai dalam kelompok bahasa Cam. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari manakah kata-kata ini berasal???

Baca selengkapnya…

Kategori:Artikel

Memurnikan Bahasa Aceh

26 Oktober 2010 13 komentar

Berikut adalah sekian banyak kata-kata yang sebenarnya bukan bahasa Aceh tetapi sudah merasuki bahasa Aceh cukup dalam. Apabila tidak segera diantisipasi, maka nasib kata-kata asli bahasa Aceh akan punah.

Daripada                      Nibak

Seuréng                       Kayém

Belajar                       Meurunoë

Rajin                         Jeumot

Lurus                         Teupat

Belok                         Wét

Senin                         Seunanyan

Begadang                    Meujaga

Baca selengkapnya…

Kategori:Artikel

Salat

26 Oktober 2010 2 komentar

Sama seperti pada bahasa Melayu, bahasa Aceh asli tidak mengenal kata salat. Yang dipakai adalah kata seumayang (sembahyang). Namun seiring dengan upaya-upaya pemurnian ajaran Islam, kini kata salat mulai dibangkitkan. Jadi, terserah pada Anda untuk menggunakan yang mana.

Jéh, ka jibang.

Sudah azan tu.


Hay, ka suboh.

Oi, sudah subuh.

Dalè ka’éh! Le teungeut ngon jaga!

Asik tidur kau! Banyak tidur daripada bangun!


Bôh jak taseumayang/tasalat lèë*.

Yuk kita shalat dulu.


Tajak u meuseujid jak.

Ke mesjid yuk.

Baca selengkapnya…

Kategori:Percakapan